CÔNG TY TNHH TOÀN PHÁT

CS1: CT3A, Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội
Chuyên phân phối cung cấp thiết bị truyền động: nhông xích đĩa,xich công nghiệp, dây curoa, dây đai, băng tải, túi lọc bụi, băng gầu tải, bulong gầu tải M6 M8 M10, vòng bi skf, nsk..
Website: nhongxich.com

Vòng bi 6000 zz

Hình ảnh
Tên sản phẩm Vòng bi 6000 zz
Giá bán Xin liên hệ
Bảo hành
Đặt hàng

Vòng bi công nghiệp

Kích thước các loại vòng bi với các mã vòng bi tương ứng:

 

 đơn vị mm

d
đường kính trong
D
đường kính ngoài
B
độ dày vòng bi
Mã vòng bi các chủng loại vòng bi
3 10 4 623 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
4 9 2.5 618-4 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
4 9 3.5 628-4 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
4 9 4 638-4 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
4 11 4 619-4 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
4 12 4 604 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
4 13 5 624 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
4 16 5 634 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
5 11 3 618-5 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
5 11 4 628-5 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
5 11 5 638-5 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
5 13 4 619-5 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
5 16 5 625 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
5 19 6 635 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
6 13 3.5 618-6 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
6 13 5 628-6 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
6 15 5 619-6 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
6 19 6 626 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
7 14 3.5 618-7 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
7 14 5 628-7 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
7 17 5 619-7 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
7 19 6 607 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
7 22 7 627 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
8 16 4 618-8 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
8 16 5 628-8 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
8 16 6 638-8 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
8 19 6 607-8 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
8 19 6 619-8 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
8 22 7 608 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
8 22 11 630-8 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
8 24 8 628 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
8 28 9 638 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
9 17 4 618-9 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
9 17 5 628-9 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
9 20 6 619-9 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
9 24 7 609 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
9 26 8 629 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
10 19 5 61800 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
10 22 6 61900 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
10 26 8 6000 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
10 26 12 63000 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
10 28 8 16100 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
10 30 9 6200 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
10 30 14 62200 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
10 35 11 6300 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
10 35 17 62300 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
12 21 5 61801 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
12 24 6 61901 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
12 28 8 6001 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
12 28 12 63001 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
12 30 8 16101 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
12 32 10 6201 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
12 32 14 62201 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
12 37 12 6301 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
12 37 17 62301 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
15 24 5 61802 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
15 28 7 61902 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
15 32 8 16002 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
15 32 9 6002 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
15 32 13 63002 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
15 35 11 6202 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
15 35 14 62202 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
15 42 13 6302 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
15 42 17 62302 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
17 26 5 61803 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
17 30 7 61903 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
17 35 8 16003 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
17 35 10 6003 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
17 35 14 63003 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
17 40 9 98203 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
17 40 12 6203 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
17 40 16 62203 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
17 47 14 6303 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
17 47 19 62303 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
17 62 17 6403 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
20 32 7 61804 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
20 37 9 61904 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
20 42 8 16004 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
20 42 9 98204 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
20 42 12 6004 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
20 42 16 63004 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
20 47 14 6204 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
20 47 18 62204 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
20 52 15 6304 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
20 52 21 62304 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
20 72 19 6404 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
22 50 14 62-22 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
22 56 16 63-22 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
25 37 7 61805 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
25 42 9 61905 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
25 47 8 16005 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
25 47 12 6005 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
25 47 16 63005 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
25 52 9 98205 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
25 52 15 6205 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
25 52 18 62205 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
25 62 17 6305 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
25 62 24 62305 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
25 80 21 6405 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
28 58 16 62-28 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
28 68 18 63-28 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
30 42 7 61806 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
30 47 9 61906 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
30 55 9 16006 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
30 55 13 6006 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
30 55 19 63006 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
30 62 16 6206 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
30 62 20 62206 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
30 72 19 6306 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
30 72 27 62306 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
30 90 23 6406 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
35 47 7 61807 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
35 55 10 61907 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
35 62 9 16007 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
35 62 14 6007 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
35 62 20 63007 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
35 72 17 6207 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
35 72 23 62207 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
35 80 21 6307 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
35 80 31 62307 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
35 100 25 6407 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
40 52 7 61808 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
40 62 12 61908 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
40 68 9 16008 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
40 68 15 6008 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
40 68 21 63008 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
40 80 18 6208 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
40 80 23 62208 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
40 90 23 6308 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
40 90 33 62308 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
40 110 27 6408 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
45 58 7 61809 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
45 68 12 61909 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
45 75 10 16009 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
45 75 16 6009 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
45 75 23 63009 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
45 85 19 6209 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
45 85 23 62209 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
45 100 25 6309 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
45 100 36 62309 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
45 120 29 6409 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
50 65 7 61810 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
50 72 12 61910 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
50 80 10 16010 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
50 80 16 6010 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
50 80 23 63010 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
50 90 20 6210 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
50 90 23 62210 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
50 110 27 6310 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
50 110 40 62310 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU
50 130 31 6410 DDU 2RS1 2RSR ZZ 2Z  Z V ZR ZRD ZRS DU

 đơn vị mm

Sản phẩm cùng loại khác